Foredrag

Dersom det er ønskelig å høre fra toppidrettskarrieren til Liv Grete, kan hun holde et foredrag som omhandler fokus, motivasjon og veien til mål.
Vi er også behjelpelig med å skaffe andre flinke foredragsholdere. Og vi kan legge opp og tilpasse ulike work-shops etter deres behov.
Raphaël forteller sin historie - i en uformell setting rundt peisen.