Visjon - Frihet til å mestre

Vår visjon - Frihet til å mestre:
* Idyllisk møteplass helt fri for distraksjoner
* Rom for alle til å nå sine mål og ambisjoner
* Et sted hvor man blir utfordret og kan vokse
.
.
Vårt mål:
Målet vårt er å skape utvikling gjennom nye opplevelser:
  • Utvikling for den individuelle - gjennom økt mestringsfølelse
  • Utvikling for gruppa - gjennom endret gruppedynamikk
  • Utvikling for bedriften - gjennom påfyll av inspirasjon og motivasjon

Synergien en får fra et godt fungerende team slår enhver som arbeider alene. Teambuilding, eller lagbygging handler om samspill. Effektive team utnytter styrkene til de individuelle i teamet og deler denne kunnskapen - samtidig som de løser konflikter og utfordringer gjennom god kommunikasjon - der en jobber mot felles mål. Hvilke konkrete mål har du satt for ditt team?

Våre verdier:

Fokusert, Ekte, og kvalitet