Skiskyting

Vi tilbyr selvfølgelig også en innføring i hva skiskyting er. Vi deler gruppen inn i lag og avslutter med en stafett. Da blir det skyting og ulike fysiske aktiviteter for å kjenne på det å skyte med høy/ lav puls, samt konkurrere mot hverandre.
I sommerhalvåret løper vi i stedet for å stå på ski.

Dette fører som ofte til hyggelige diskusjoner og mye latter utover kvelden. Vi tilpasser alle opplegg til hver enkelt gruppe, og aktiviteten tar ca 2 timer å gjennomføre.